همگام با توسعه اینترنت، روش‌های سفارش و خرید  به کلی دگرگون شده است. منافع موجود در سفارش اینترنتی به صورت کلی هر روزه توجه  تعداد بیشتری از خریداران را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند. امروزه دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند .

در راستای رضایتمندی و استقبال عموم مردم از هر قشر و با هر رسته شغلی از فروش الکترونیکی اعم از کالا و خدمات، شرکت ناب اندیشان نسل امید اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم فروش یکپارچه اینترنتی موسوم به مارکیتو نموده است. مارکیتو یک سیستم جامع سفارش اینترنتی میباشد که از یک سو فرصتی برای معرفی و عرضه محصولات توسط کارخانجات و از سوی دیگر ویترینی برای خریداران عمده و فروشگاه ها میباشد.